เดือน: พฤษภาคม 2021

สิทธิของเราวันนี้ มีค่า นิวส์ พามาดู กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยโรคโควิด 19 ฉบับที่ 3 เพิ่มสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ประชาชนสามารถเข้ารับการดูแล รักษาได้ฟรีจากสถานพยาบาลเอกชน ว่า ประกาศดังกล่าวมีวิธีการและเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ที่ มีค่านิวส์สามารถสรุปออกมาได้

สถานการณ์โรคไข้หูดับในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 18 พ.ค. 64
กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”
ฉบับที่ 21/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 22 (วันที่ 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 64)