Browsing: ข่าวมีค่า

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้รับการสนับสนุนการสร้างสุขาจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นการร่วมกันดำเนินโครงการ “ห้องน้ำสุขสโมสรทุกท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา” เพื่อยกระดับท่าเรือโดยสารในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ใช้บริการเดินทางทางน้ำ สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางน้ำเพิ่มมากขึ้น ลดปัญหาการจราจรทางบก และประหยัดเวลาการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาหารสำหรับนักบินอวกาศต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาวะที่นักบินอวกาศต้องเผชิญ รวมถึงการรับรสชาติอาหารจะลดลงเมื่ออยู่ในวงโคจร นักบินอวกาศจึงนิยมบริโภคอาหารรสเผ็ดหรือรสจัด ในปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบอาหารโดยการทำแห้งแบบเช่เยือกแข็ง รับประทานโดยการเติมน้ำร้อนเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ หรือการทำแห้งและอัดเป็นก้อนพอดีคำ รับประทานโดยไม่ต้องกัดหรือหั่น และไม่ต้องผสมน้ำก่อนรับประทาน อาหารจะนิ่มลงโดยการเคี้ยวในปาก รวมถึงมีการออกแบบภาชนะบรรจุที่สามารถใช้ช้อนในการรับประทานอาหารในอวกาศได้