Browsing: Community Isolation

สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะ กทม.และปริมณฑล มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ที่ผ่านมา มีประชาชนไปรอคิวตรวจหาเชื้อและรอเตียงรักษาจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดแนวทางดูแลผู้ป่วยโควิด ที่ไม่มีอาการ หรือ อาการน้อย โดยให้กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือที่ชุมชน (Community Isolation)

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยหลักเกณฑ์การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบด้วย