ผู้เขียน: Mekha News

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยง หย่อมบ้านสันป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ 12 พื้นที่ในห…

Read More

ถาม : ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส4 สมัครได้วันไหน ตอบ : ร้านค้ารายใหม่ที่สนใจเข้าร่วม…

Read More

ถาม : เบอร์ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คือเบอร์อะไร ตอบ : ฝ่ายประชาส…

Read More