Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /var/www/html/wp-config.php on line 140 Notice: Constant WP_MAX_MEMORY_LIMIT already defined in /var/www/html/wp-config.php on line 141 ครม.เคาะ! แก้กฎกระทรวงขอสัญชาติไทย ปรับค่าธรรมเนียมใหม่ ต่างด้าวต้องผ่านการทดสอบภาษาไทย หรือ มีหนังสือรับรองจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา – Mekha News (มีค่านิวส์) : เว็บไซต์ข่าว ที่จะนำเสนอข่าวสารเพื่อรักษาสิทธิให้กับคุณ